M13834 - J.Ramesh - Avittam(Dhanishta),Paadam 2Self Details
Name : J.Ramesh
Status :Business
Education :B.Com.,
Occupation : eshakthi.com.pvt.ltd.
Income :23000
Company :Chennai.
Height :5.6
Complex :Fair
Family Details
Father's Name : GS.Jenarthanan.
Father's Occupation :
Mother's Name : GS.Varalakshmi
Mother's Occupation :
Brothers : 1     Married : 1
Sisters : 0     Married : 0
GrandFather(Father Side) :
GrandFather(Mother Side) :
Birth Details
Place of Birth : Gopichettipalayam     Janana Varisai :
Date of Birth : 1983-06-02     Time : 10:43:00 am
Tamil Year : Rudhrodhgaari(ருத்ஹராத்காரி)     Tamil Month : Vaikasi(வைகாசி)     19
Day : Thursday(வியாழன்)     Naligai :
Thidhi : Sashti(சஷ்டி)
Horoscope Details
Rasi : Makaram(Capricorn)
Star : Avittam(Dhanishta),Paadam 2
Lagnam : Kada(Cancer)
Gothram : Maithrakula
Mathulam : Morkula
    Dasa: Mars(Mangalசெவ்)-3Years(வருடம்)-10Months(மாதம்)-6Days(நாள்)

Merc(Budh) Mars(Mangal) Sun(Surya) Drahead(Ragu)
Rasi
(ராசி)
Lagnam Venus(Shuk)
Sun(Surya)
DraTail(Ketu) Jupi(Guru) Saturn(Shani)
DraTail(Ketu) Mars(Mangal) Sun(Surya)
Amsham
(அம்சம்)
Venus(Shuk)
Lagnam
Saturn(Shani) Merc(Budh) Drahead(Ragu) Jupi(Guru) Moon(Chand)